Kullanım Koşulları
NAKİL uygulamasını kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak üyelik oluşturmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
NAKİL aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
NAKİL uygulaması, marka sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. adına tescilli olup, uygulamaya ÜYE olanlar arasından yük verenler ile yük taşıyıcılarını bir araya getirmeyi amaçlayan aracı konumundadır.
NAKİL uygulaması aracılığı ile tarafların anlaşması halinde uygulama sahibi ve iştirakleri nakliyata ilişkin olarak belirlenen ücret üzerinden belli bir oranda komisyon almaktadır.
ÜYE, üyelik oluşturup, uygulamadan faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder.
Hizmet Sözleşmesi
NAKİL, herkese açık kullanımı olan bir uygulama olup, uygulama sahibi tarafından aşağıdaki hususlara aykırı davranan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutmak koşuluyla; bu kişilerin NAKİL uygulaması kullanımını engelleyebilir ya da kısıtlayabilir.
 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgilerin, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin uygulama üzerinden kaydedilmesi durumunda,
 • Uygulama içerisinde yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,
 • Uygulamaya üye olan şahıslara otomatikman atanan ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai yükümlülüklerden doğrudan uygulamaya ÜYE olan şahıs sorumludur.
 • Üyelik bilgileri ve uygulamaya giriş şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile ele geçirilip, kullanılmasından doğan zararlardan NAKİL’in herhangi bir hukuki ve cezai sorumluluğu yoktur.
 • Aynı şekilde ÜYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük bizzat ÜYE’ye aittir.
 • Nakil uygulamasının genel güvenliğini tehdit edecek, uygulamanın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması,. faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.
 • Üyenin, NAKİL uygulamasının herhangi bir teknik, açığından faydalanarak ve yahut da uygulamanın amacına aykırı davranışlarda bulunarak 3. Kişilere zarar vermesi, NAKİL uygulamasına zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının tespit edilmesi durumunda, NAKİL’in kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.
 • Üyenin, NAKİL uygulaması kapsamında ortaya koyacağı haksız ve hukuka aykırı eylemleri dolayısıyla 3. Kişiler veyahut da diğer üyeler nezdinde meydana gelen zararlardan NAKİL sorumlu değildir.
 • NAKİL üzerinde ÜYE'lere verilen teklifler, satılamaz, internet üzerinden takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez.
 • NAKİL uygulaması kapsamında kullanılan her türlü yazı, grafik, fotoğraf, video, animasyon ve seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
 • NAKİL uygulaması kapsamında, veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı saklı tutulan yazılımın kopyalanması veya kullanılması yasaktır.
Genel Yükümlülükler
NAKİL, uygulaması aracılığı ile bir araya gelen taraflar arasındaki anlaşmazlıklardan ve yük taşımacılığı esnasında meydana gelen her türlü zarar ve ziyanlardan NAKİL’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
Yük veren ile yük taşıyıcısı kendi aralarında yapacakları yük taşıma sözleşmesi ile bağlıdırlar. Taşıma esnasında veyahut da yükün zamanında teslim alınmaması/teslim edilmemesi sebebiyle meydana gelen hiçbir zarardan NAKİL uygulamasının sorumluluğu bulunmamaktadır.
NAKİL uygulaması aracılığı ile bir araya gelen taraflarca taşınan/taşıtılan yük sebebiyle hukuka aykırı bir durum veyahut da yasal mevzuat çerçevesinde bir suç meydana gelmesi halinde NAKİL uygulaması sahip ve iştiraklerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Her türlü sorumluluk yük veren ve yük taşıyan ÜYE’lere ait olacaktır.
NAKİL ile tüm sevkiyatlar taşıyıcı sorumluluk sigortası kapsamındadır.
ÜYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle NAKİL uygulaması sahibi Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. ve iştiraklerinin uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
NAKİL, ÜYE'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÜYE'ye aynen rücu hakkını saklı tutar.
NAKİL uygulamasını ziyaret eden kullanıcıların ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar, yapılan aramalar gibi erişim ve kullanım bilgileri, uygulama kapsamında daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile takip edilebilir.
ÜYE’ler ile ilgili edinilen ve NAKİL uygulaması kapsam ve amacıyla sınırlı olan üyelik bilgileri ve kullanım tercihleri, gizlilik prensiplerine ve yasal mevzuata aykırı olmamak kaydıyla, NAKİL uygulaması kapsamında sunulan hizmetin geliştirilmesi amacı ile reklam ve tanıtım gibi konularda işbirliğine gidilen firmalar ile paylaşılabilir.
NAKİL üyesi, öngörülen kayıt işlemlerini tamamlayıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek NAKİL uygulamasını kullanmaya başlayabilir.
Üye, NAKİL uygulaması ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Karayolu Taşıma Kanunu ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler ile diğer ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra NAKİL’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk ÜYE’ye aittir.
İş bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya NAKİL uygulamasında bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, NAKİL tarafından geçici veya sürekli olarak ÜYE’nin NAKİL uygulamasından yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.
Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin NAKİL’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı surette kullanmaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi her türlü hukuka aykırı eylemi sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder.
Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşterinin talebi üzerine yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığın, üyeliği sebebiyle oluşan hesap bilgilerinin silinebileceğini kabul eder.
NAKİL uygulamasına üye firmanın uygulamayı kullanan personelinin iş akdinin sonlanması, vb. sebeple bu personelin uygulama üzerinde yetkisi kalmadığı durumlarda üyeliğinin sonlandırılması üye firmanın sorumluluğundadır. Üyeliğin sonlandırılması gerektiği halde Üye firma tarafından bildirim yapılmadığı durumlarda NAKİL bildirilmeyen değişiklik ve iptallerden ve bundan kaynaklı zararlardan sorumlu değildir.
Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan iletişim ve ilişkileri kişilerin kendi sorumluluğundadır. Bundan kaynaklı olarak doğabilecek zararlardan NAKİL’in sorumluluğu bulunmamaktadır.
NAKİL uygulaması kapsamında, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.
NAKİL, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, uygulama kapsamıyla sınırlı olmak üzere ÜYE’ye ait bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
NAKİL’in Hak ve Yükümlülükleri
NAKİL, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Üyenin NAKİL uygulamasının çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, NAKİL, ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve resmi kurumlara bildirme hak ve yükümlülüğüne sahiptir.
NAKİL, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir.
NAKİL, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal edebilir. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.
İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri NAKİL uygulamasına göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın NAKİL tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.
Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine NAKİL tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş olur.
Gizlilik ve Güvenlik
NAKİL uygulaması, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret A.Ş. firması tarafından işletilmektedir.
Şirketimiz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili diğer mevzuatta getirilen hüküm ve kurallara uygun olarak kişisel veri işlemektedir. Kanun’da kişisel veri işleme prensipleri belirlenmiştir. Şirketimiz her veri işleme faaliyetinde bu prensiplere uygun hareket etmektedir.
NAKİL uygulamasını kullanmanız, işbu Gizlilik Politikasında ortaya konan gizlilik uygulamalarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
NAKİL, herhangi bir sebep göstermeksizin istediği zaman işbu Gizlilik Politikasında değişiklik, düzeltme, güncelleme, ilave veya çıkartma ya da her türlü başka değişiklik gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
NAKİL uygulaması, üyelik formu kanalı ile toplanan kişisel bilgiler gizli tutulacaktır. Üyelik Formunu dolduran kişiler, uygulamanın kendilerine faaliyetleri, promosyon/kampanya duyuruları vs gibi konularda e-posta ve cep telefonu (SMS, MMS) kanalı ile bilgi göndermesini kabul eder ve izin verir.
Üyelik formunu dolduran ve NAKİL uygulamasını kullanmaya başlayan kişiler, kendilerine ait kişisel verilen yasal mevzuatlar çerçevesinde işlenebileceğini önceden kabul eder ve izin verir.
Nakil uygulaması, daha iyi bir hizmet sunabilmek için uygulama kapsamında çerez konumlandırabilir ve bu şekilde toplanan kişisel veriler ilgili yasal mevzuata aykırı olmayacak şekilde belirtilen amaçlar ve yöntemlerle işlenebilir, paylaşılabilir.
ÜYE, NAKİL uygulamasını kullanmakla, uygulamanın amacına uygun olarak işleyebilmesi için karşı tarafa (yük sahibi/taşıyıcı) aktarılması gerekli olan kişisel bilgilerin karşı taraf ile paylaşılmasını kabul eder.
NAKİL, yasal zorunluluk kapsamında, bir soruşturma yürüten resmi makamların talebi üzerine veya uygulamanın idari politikaları ve uygulanabilir yasalar ile uygunluğunu teyit ve icra etmek maksadıyla kullanıcı bilgilerini ifşa etme hakkına sahip olacaktır.
NAKİL, kullanıcı bilgilerini, hukuki yükümlülüğü sınırlandırmak ya da uygulamanın, kullanıcı veya 3. şahısların, haklarını çıkarlarını veya emniyetini korumak ya da icra etmek maksadıyla gerekli olduğuna inandığında açıklama, paylaşma hakkına sahip olacaktır.
NAKİL uygulaması, bir şirket evliliği, iktisap, konsolidasyon, tüm varlıklarının satılması veya her ne şekilde olursa olsun diğer tüm kurumsal değişiklikler durumunda, kişisel bilgiler dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere kullanıcı bilgilerini paylaşma ve/veya başka şekillerde devretme hakkını da saklı tutmaktadır.
Bir "Kurumsal Değişiklik" durumunda NAKİL’in yukarıda saklı tuttuğu haklara hiçbir sınırlama gelmeksizin, bu uygulamanın kontrolünü eline alan, iktisap eden veya başka şekillerde yetkili bulunan herhangi bir üçüncü tarafa kişisel bilgiler de dâhil fakat bununla sınırlı olmamak üzere topladığı bilgileri devretmeye hakkına sahiptir.
NAKİL, hizmetlerinin muhtemel ortaklara ve diğer üçüncü taraflara tarifi de dâhil olmak üzere bir dizi amaç doğrultusunda, tanımlayıcı olmayan toplu bilgileri paylaşabilir.
İPTAL ve İADE
NAKİL uygulaması aracılığı ile bir araya gelen taraflar, yükün taşınması, teslimi, cayma ve iadesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
NAKİL aracılığı ile bir araya gelen tarafların taşıma işinden genel mevzuat çerçevesinde cayması halinde, NAKİL tarafından alınan komisyon ücretinde %? Oranda bir kesinti yapılır.