Kariyer

İK Politikaları

Dürüstlük: Nakil Lojistik, yürüttüğü faaliyetlerde doğruluk, şeffaflık ve yüksek iş ahlakına önem verir; birlikte çalıştığı taraflardan da bu değerlere uygun hareket etmesini bekler.

Gizlilik: Nakil Lojistik, tüm paydaşlarına ait bilgilerin korunmasına önem verir. Bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşır.

İnsan Hakları – Fırsat Eşitliği: Nakil Lojistik, hiçbir koşulda, bireylerin etnik kökenine, cinsiyetine, ırkına, milliyetine, dinine ve diğer inanışlarına bağlı olarak ayrımcılık yapmaz.

Hukuka Uygunluk: Nakil Lojistik, yurt içi ve yurt dışında faaliyette bulunduğu ülkelerin yasalarına ve uluslararası hukuk kurallarına uygun davranır. Çalışanlarının şirket ya da kişisel çıkarlarına hizmet edeceğini düşünerek hukuka aykırı işler yapmalarına izin vermez.

Tasarruf İlkesine Bağlılık: Nakil Lojistik, gerçekleştirdiği faaliyetlerde ve yürüttüğü projelerde kaynak kullanımında israfı engellemeyi ve tasarrufa özen göstermeyi ilke edinir. İşle ilgili alınan kararlarda ve yapılan iç denetimlerde bu ilkeyi göz önünde bulundurur.

Rekabet: Nakil Lojistik, rekabet hukuku ve etik kurallar çerçevesinde dürüst ve ahlaklı bir rekabet hedefler; haksız rekabetten kaçınır. Sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder. Aynı zamanda toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekler.

Çevre: Nakil Lojistik, işin yasal gereksinimlerini de dikkate alarak, faaliyetlerini çevreye zarar vermeyecek bir şekilde gerçekleştirir.

kariyer-img-1

Doğruluk

Şeffaflık

İş Başvurusu
Açık pozisyonlar öncelikle şirket içinde duyurularak şirket çalışanlarından gelen başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvurular da değerlendirilmekte ve gerekli niteliklere uygun adaylar açık pozisyonlara yerleştirilmektedir.

Açık Pozisyonlar

Açık pozisyonlar öncelikle şirket içinde duyurularak şirket çalışanlarından gelen başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. Aynı zamanda kariyer sitelerine gelen başvurular da değerlendirilmekte ve gerekli niteliklere uygun adaylar açık pozisyonlara yerleştirilmektedir.

Sürücü Akademisi

Nitelikli
Sürücüler

Verimli
Teslimat

Sürücü Akademisi

Nakil Lojistik’in hayata geçirdiği Sürücü Akademisi, tır sürücülüğü mesleğini en verimli ve en etkin şekilde geliştirmeyi amaçlamakta ve meslek sahibi olmak isteyen bireyler için yeni bir model oluşturmaktadır. Anlaşmalı üniversiteyle işbirliği içerisinde, sürücüler aldıkları eğitimlerle sertifikalandırılmakta, şirketimizde veya sektörde “nitelikli sürücüler” statüsüne erişebilmektedirler.

Bu program, Türkiye’de lojistik sektöründe bir ilk olarak firmamızda sağlanmaktadır. Bu eğitim sonucunda sürücüler müşterilere hizmet anlamında kaliteli, güvenli, bilinçli ve verimli bir teslimatı sağlarken, sürücülerin kendileri için de meslek hayatlarında kariyerlerinin zirvesini yaşamalarını vaat etmektedir.